Apie

Vilniaus verslo kolegijos Mokymų centras, siekdamas kuo geriau tenkinti rinkos žmogiškųjų išteklių specialiųjų ir bendrųjų kompetencijų ugdymą, subūrė kvalifikuotų specialistų komandą, kurių praktinė patirtis ir profesinės žinios leidžia kokybiškai ir efektyviai įgyvendinti įvairius organizacijų personalo vystymo projektus.

Šiuolaikiniame pasaulyje pagrindiniais organizacijos plėtros ištekliais tampa nebe kapitalas. Kiekvienos įmonės efektyvumas priklauso nuo turimos darbuotojų kompetencijos. Tik turėdama kompetentingus darbuotojus bei investuodama į personalo kompetencijų ugdymą, įmonė galės pasiekti norimą rezultatą ir užtikrinti verslo produktyvumą. Asmenybės turi derinti individualią dalykinę ir socialinę kompetenciją horizontaliosios hierarchijos sąlygomis; būti pasirengę ir gebėtų mokytis visą gyvenimą, kadangi persipina specifiniai padalinių uždaviniai, o techninė pažanga reikalauja vis naujų žinių; prisitaikyti prie dažnos darbo kaitos; prie įmonių internacionalizacijos, reikalaujančios daugiakultūrės vadybos. Taip pat būtinas lankstumas ir atsidavimas, intelektinis viešumas ir visų pastangos įvykdyti pavestą darbą; internacionalumas, kuris suprantamas kaip gebėjimas dirbti įvairiose kultūrinėse vertės sistemose; didelis atsakomybės jausmas už pagamintą produktą, paslaugų teikimą ar už bendradarbius.

Mokymų centro tikslas – plėtoti Kolegijos dėstytojų, studentų, verslo organizacijų žmogiškųjų išteklių galimybes tobulinti bendrąsias ir specialiąsias profesinės kompetencijas.

Mokymų centro uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas žmogiškiesiems ištekliams greitai adaptuotis kintančiomis rinkos sąlygomis;
  • Sudaryti sąlygas studentų ir potencialiųjų darbdabių bendradarbiavimui;
  • Gerinti kompetencijų plėtros paslaugų prieinamumą.

 


© Vilniaus verslo kolegija 2016     Adresas: Kalvariju g. 125, LT-08221, Vilnius     Tel./faks. (+370) 5 215 48 84    Mob. (+370) 616 55422   El. pastas info@kolegija.lt     Administratoriui
__